تازه ترین خبرهای لوازم خانگی


حرکت دادن جاروبرقی با سیم یا کشیدن سیم آن اشتباه بزرگی است

سه شنبه 1394.09.10 - تعداد بازدید : 973

هنگام استفاده از جاروبرقی ممکن است اشتباهاتی انجام دهید که به جارو یا خود شما آسیب بزند. در این مقاله شما را با این خطرات آشنا می کنیم.
 
اگر می‌خواهید سرِ دسته جاروبرقی را عوض کنید، آن را خاموش کنید و از پریز بکشید. برس سر جارو ممکن است موی سر شما را بکشد، به لباس شما صدمه بزند، و باعث ایجاد جراحت در بدن شما شود. احتیاط کنید و هر چیزی را نزدیک دریچه جاروبرقی قرار ندهید.
 
استفاده از سیم رابط نامناسب
بر روی سیم رابط مقدار وات یا آمپر نوشته‌شده که به شما کمک می‌کند بدانید چه نوع دستگاه‌هایی را می‌توانید به آن‌ها وصل کنید. در موارد زیادی، جاروبرقی‌ها با سیم‌های رابطی استفاده می‌شوند که برای آن‌ها طراحی نشده است. در صورتی که سیم رابط مناسب جاروبرقی نباشد ممکن است به آن آسیب‌زده و خطر آتش‌سوزی به همراه داشته باشد.
 
کشیدن جاروبرقی با سیم آن
حرکت دادن جاروبرقی با سیم، یا کشیدن سیم آن، اشتباه بزرگی است چون سیم به سرعت ممکن است خراب شود. جاروبرقی‌هایی که سیمشان آسیب‌دیده را هرگز نباید استفاده کرد. خطر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی بسیار زیاد است. باید هر ماه سیم را بررسی کرده و مطمئن شوید که استفاده از آن بی‌خطر است.
 
استفاده از جاروبرقی خانگی در بیرون یا جاروبرقی خشک برای سطوح مرطوب
از جاروبرقی خانگی در بیرون استفاده نکنید. جاروبرقی خانگی برای تمیز کردن سطوح بیرون از منزل طراحی نشده است. همچنین هرگز از یک جاروبرقی که برای تمیز کردن سطوح خشک است برای تمیز کردن سطوح مرطوب استفاده نکنید.
 
جارو کردن اجسام تیز یا سخت
پیش از این که بخواهید اشیاء تیز یا سخت را با جاروبرقی تمیز کنید، خوب به این فکر کنید. این اجسام ممکن است فن جاروبرقی را بپرانند یا بشکنند. اجسام سخت و تیز را عمداً با جاروبرقی جارو نکنید. پیش از جارو کشیدن اتاق، همه جا را بررسی کنید و در صورت وجود این اجسام، آن‌ها را بردارید.
 
به پریز زدن یا از پریز کشیدن جاروبرقی درحالی‌که روشن است
برای مطمئن بودن، زمانی که جاروبرقی را به پریز می‌زنید یا از پریز می‌کشید، توجه داشته باشید که خاموش باشد.

عدم نگهداری مناسب جاروبرقی 
تمیز کردن برس جاروبرقی ، شستن یا تعویض فیلترها، و تخلیه کیسه آن کار زیادی نمی‌برد، اما اگر آن را به طور مرتب انجام ندهید جاروبرقی خراب خواهد شد.